1.9.07

Merdeka

Selamat Hari Merdeka!
Parades are cheesy.
Kanak kanak memahaminya ad is cute.


No comments: